Zoom8-liiton kevätkokous 2023


Zoom8-liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään Oulun ranking-kisan yhteydessä 10.6.2023 kello 18 Kahvila-Ravintola Seelarissa (Puomitie 12, 90510 Oulu). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. käsitellään kauden kilpailu- ja muu toiminta
  8. vahvistetaan hallituksen valitsemat toimikunnat ja jaostot sekä valitaan muut mahdollisesti tarvittavat virkailijat ja edustajat
  9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Zoom8-liiton hallitus