Suomen Zoom8-liitto ry:n tietosuojaseloste


 1. Henkilötietorekisterin pitäjän nimi ja yhteystiedot
 2. Suomen Zoom8-liitto ry (jäljempänä Suomen Zoom8-liitto)
  hallitus@zoom8.fi
  yhteystiedot – Suomen Zoom8-liitto ry

 3. Rekisterin käyttötarkoitus
 4. Zoom8-liiton henkilötietorekisterissä käsitellään Zoom8-liiton jäsenten ja jäsenten huoltajien tietoja sekä muiden Zoom8-liiton toimintaan osallistuvien henkilöiden tietoja.

  Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Suomen Zoom8-liiton ja jäsenen välisen jäsensuhteen ylläpito
  • Suomen Zoom8-liiton toimintaan osallistuminen
  • Jäsenmaksujen ja maksullisten tuotteiden ja palveluiden ylläpito
  • Jäsen- ja asiakasviestintä
  • Muut Zoom8-liiton kolmansien osapuolten kanssa solmitun asiakassuhteen hoitoon liittyvät toimet (esim. laskutustiedot)
  • Zoom8-liiton toiminnan analysointi, tilastointi ja kehittäminen
  • Rekrytointi
  • Zoom8-purjehdustoiminnan markkinointiviestintä
  • Purjehdustulosten julkaisu
 5. Rekisterin tietosisältö
 6. Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Koko nimi
  • Paikkakunta
  • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

  Lisäksi voidaan käsitellä lisäksi seuraavia henkilötietoja:

  • Sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
  • Syntymäpäivä
  • Jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä
  • Zoom8-liiton jäsenyys (kyllä/ei)
  • Laskutustiedot
  • Asiakastiedot: nimi, yrityksen nimi, y-tunnus, yrityksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot
  • Luvat ja suostumukset
  • Vaatekoko
  • Valokuvat
  • Muut jäsenen tai muun Zoom8-liiton toiminnassa olevan henkilön suostumuksella kerätyt lisätiedot
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
 8. Suomen Zoom8-liiton jäsenrekisterin tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

  • Henkilöltä itseltään tai huoltajalta ilmoittautumislomakkeella, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla
  • Purjehdusseurojen Internet-sivuilta
  • Manage2sail.com -sivustolta
  • Pankilta (jäsenmaksut)
 9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
 10. Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa ulkopuoliselle palveluntarjoajalle laskutuksen ja kirjanpidon hoitamiseen liittyen. Zoom8-liitto varmistaa asianmukaisin sopimuksin, että palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain määriteltyihin ja lainmukaisiin tarkoituksiin.

 11. Tietojen siirto EU-maiden ulkopuolelle
 12. Tietoja ei siirretä EU-maiden ulkopuolelle

 13. Tietojen säilytysaika
 14. Säilytämme jäsentemme ja jäsentemme huoltajien sekä muiden Zoom8-liiton toimintaan osallistuvien tietoja niin kauan kuin heillä on voimassa oleva jäsenyys/asiakkuus tai muu sopimus/yhteistyö Zoom8-liitossa. Poistamme kohtuullisen ajan kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden jäsenyys/asiakkuus tai muu sopimus/yhteistyö Zoom8-liiton kanssa on päättynyt. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos lainsäädäntö edellyttää pidempää säilytysaikaa.

 15. Rekisterin suojauksen perusteet
 16. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot ovat suojattu salasanalla.

 17. Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus
 18. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa veloituksetta lähettämällä pyyntö peruuttamisesta sähköpostitse osoitteeseen hallitus@zoom8.fi.