Kokouskutsu 2020


Zoom8-liiton sääntömääräiset kevät- ja vuosikokoukset pidetään tiistaina 17.11. klo 18:00, NJK:n tiloissa Koivusaaressa Vaskisalmenkuja 9.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 3. käsitellään kauden kilpailu- ja muu toiminta
 4.  vahvistetaan hallituksen valitsemat toimikunnat ja jaostot sekä valitaan muut
  mahdollisesti tarvittavat virkailijat ja edustajat

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. hyväksytään kokouksen työjärjestys ja päätetään tulo- ja menoarvio, liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen ja mittamiehen palkkiot, sekä uuden
  hallituksen jäsenten lukumäärä
 2. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet vuosittain
 3. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies
 4. päätetään tulevan kauden kilpailu- ja muu toiminta, huomioiden International
  Zoom8 Class Association’in kilpailuohjelma ja Suomen Purjehtijaliiton
  kilpailuohjelman suunnittelu.
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tervetuloa.